Press: randy@sullivanandsheapublishing.com

Title Inquiries: genita@sullivanandsheapublishing.com